2 thoughts on “Wordless Wednesday: Utrecht

 1. Such a beautiful picture…. It must be a bit older, I mean the trees are too green, even with the cazily mild wnter we’re having so far. Still the mist the city… It reminds me off a part of this famous dutch poem ‘Herrinnering aan Holland’ by Hendrik Marsman. “De lucht hangt er laag, en de zon wordt er langzaam door grijze veelkleurige dampen gesmoord” (here follows a translation that won’t do any justice to the original poem. but for you english languae people out there: The sky hangs low and sun is slowly being smothered in gray multicoloured mists)

  Here is the full poem:
  Denkend aan Holland
  zie ik breede rivieren
  traag door oneindig
  laagland gaan,
  rijen ondenkbaar
  ijle populieren
  als hooge pluimen
  aan den einder staan;
  en in de geweldige
  ruimte verzonken
  de boerderijen
  verspreid door het land,
  boomgroepen, dorpen,
  geknotte torens,
  kerken en olmen
  in een grootsch verband.
  de lucht hangt er laag
  en de zon wordt er langzaam
  in grijze veelkleurige
  dampen gesmoord,
  en in alle gewesten
  wordt de stem van het water
  met zijn eeuwige rampen
  gevreesd en gehoord.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s